Formgivning af det offentlige byggeri: Integration af brugerkrav og energioptimering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at gøre den studerende i stand til at formgive en bygning af (halv)offentlig og middelstor karakter, med fokus på bæredygtighed og identifikation af brugerkrav, samt tilhørende funktionsprogrammering. Bygningen er karakteriseret ved, at der udføres både individuelt og fælles arbejde. Den studerende skal i formgivningsprocessen kunne indarbejde/integrere energi- og indeklimaoptimerende tiltag, samt inddrage overvejelser om bygningens kontekst, konstruktion og særlige brugerkrav til rumlig organisering, forskellige arbejdsfunktioner og trivsel. Derudover introducerer modulet tematisk til emnet den offentlige bygning, som belyses i et teknologisk-, bæredygtig-, ingeniørfagligt-, samfundsmæssig- og arkitektonisk perspektiv. PBL-pædagogisk styrkes metoder til kortlægning af egne kompetencer, refleksion over egen indsats og fortsat udvikling af læringsbehov. Samt introduktion til brugerinvolvering og projekt-facillitering.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om relevant faglitteratur, kilder, teori, historie, metoder og analoge/digitale værktøjer til formgivning af bæredygtigt offentligt byggeri og tilhørende uderum, herunder grundlæggende kendskab til social bæredygtighed og brugerorienteret dataindsamling/analyse.
  • Skal have grundlæggende viden om dimensionering og orientering af en bygnings lysåbninger ud fra hensyn til omgivelser, indeklima, energikrav, æstetik, konstruktion og funktion, samt have grundlæggende forståelse for principper for klimateknisk analyse og dets betydning for arkitektonisk formgivning.
  • Skal have grundlæggende viden om konceptudvikling, herunder kendskab til byggeprogrammet som designredskab.

Færdigheder

  • Skal kunne udarbejde og anvende et grundlæggende byggeprogram/designbrief til at opstille designparametre og styre en basal integreret design- og formgivningsproces.
  • Skal kunne udvælge, begrunde og formidle relevant litteratur, kilder, teorier, metoder og værktøjer til kontekstanalyse, herunder stedsregistrering, brugerperspektiver og  klimateknisk analyse.
  • Skal grundlæggende kunne formgive en bygning, der understøtter de givne brugerbehov og som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes trivsel, herunder kunne indgå i dialog med relevante brugere og anvende basale dataindsamlingsmetoder.
  • Skal kunne analysere bygninger med henblik på minimering af energiforbrug og optimering af indeklimaet efter gældende standarder.

Kompetencer

  • Skal formulere et byggeprogram inden for fagområdets normer, samt kunne diskutere og reflektere over anvendelsen i formgivningsprocessen.
  • Skal kunne varetage planlægningen, gennemførelsen og styringen af et projekt med en middel-kompleks problemstilling og brugerinddragelse, herunder kunne reflektere over anvendelsen af klimatekniske parametre, udvalgt litteratur/kilder, teorier, metoder og værktøjer i formgivningsprocessen.
  • Skal kunne reflektere over egen indsats i projektarbejdet i forhold til de givne læringsmål, herunder kunne identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormgivning af det offentlige byggeri: Integration af brugerkrav og energioptimering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Public Buildings: Integration of User-Demands and Energy Optimisation
ModulkodeAODAUB4P203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design