Den integrerede design-ingeniørs historie: På tværs af teknologi, samfund og formgivning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give den studerende en tematisk indføring i til emnet ’det byggede miljø’ og arkitektur- og urban design-ingeniørens historisk/kulturelle kontekst. Herunder udfoldes udvalgte teknologiske-, ingeniørmæssige-, samfundsmæssige- og arkitektoniske perspektiver fra midten af det 20. århundrede frem til det 21. århundrede. Kursusmodulet skal desuden give den studerende et overblik over- og dybere analytisk forståelse af udviklingen og sammenhængen imellem centrale teoretiske positioner indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørfaglighederne.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om og analytisk forståelse for det byggede miljøs samfundsmæssige-, teknologiske- og formgivningsmæssige aspekter med udgangspunkt i en ingeniør-/arkitektur-/urban design historisk kontekst.
  • Skal have kendskab til centrale perioder, værker og fagpersoner, samt væsentlige strømninger og positioner indenfor ingeniørfaglig-, arkitektur- og urban designhistorie i det midt 20. og 21. århundrede.

Færdigheder

  • Skal kunne benytte korrekt fagsprog og grundlæggende kunne redegøre for sammenhængen mellem det byggede miljøs samfundsmæssige-, teknologiske- og formgivningsmæssige aspekter med udgangspunkt i en ingeniør-/arkitektur-/urban designhistorisk kontekst.
  • Skal kunne redegøre for centrale strømninger og positioner indenfor ingeniør-, arkitektur- og urban design historie i det midt 20. og 21. århundrede.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over og formidle både skriftligt, mundtligt, grafisk og i model centrale strømninger og positioner indenfor ingeniør-/arkitektur-/ urban design historie og kunne relatere dette til den generelle udvikling af det byggede miljø.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniørs historie: På tværs af teknologi, samfund og formgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Integrated Design-Engineering: Across Technology, Society and Design
ModulkodeAODAUB4K201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design