Formgivning af den kompakte bolig: Integration af kontekst, konstruktion og klima

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at give den studerende en dybere forståelse af integreret design og bæredygtighed, gennem formgivningen af kompakt boligarkitektur med et enkelt rumprogram. Herunder dybere forståelse for kombinationen af udvalgte arkitektoniske-, urbane- og ingeniørtekniske designparametre. I projektmodulet skal de studerende overvejende formgive boligens rumlige forløb i tilknytning til lovbundne funktionskrav, samt inddrage basale konstruktions- og klimatiske/klimatekniske overvejelser. Desuden har projektmodulet til formål at give en tematisk indføring til arkitektur- og urban design-ingeniørens historisk/kulturelle kontekst. Herunder udfoldes udvalgte teknologiske-, ingeniørmæssige-, bæredygtige-, samfundsmæssige- og arkitektoniske perspektiver fra det 19. århundrede til midten af det 20. århundrede og væsentlige boligarkitektoniske strømninger. PBL-pædagogisk fokus er at styrke metoder til organisering af projektforløb og tidsstyring, herunder formidling af problemstilling og løsning, samt refleksion over egne læringsbehov.

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om grundlæggende teori, litteratur og metoder til integreret design i en arkitektur- og urban design-ingeniørfaglig kontekst.
  • Skal kunne demonstrere kendskab til og analytisk forståelse af principper indenfor boligdesign, herunder formgivning ud fra grundlæggende overvejelser vedrørende lovbundne funktionskrav, klimatekniske vurderinger og statiske egenskaber.
  • Skal have kendskab til centrale perioder, positioner og strømninger indenfor ingeniørfaglig-, arkitektur- og urban designhistorie i det 19. og midt 20. århundrede, samt viden om og analytisk forståelse for væsentlige værker/fagpersoner indenfor boligarkitektur.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende metoder til integreret design med overvejelser om lovbundne funktionskrav til formgivning af en mindre bolig af høj arkitektonisk kvalitet.
  • Skal kunne anvende designkonceptuelle, basale konstruktive- og klimatiske/klimatekniske overvejelser i formgivningsprocessen, understøttet af grundlæggende beregninger.
  • Skal kunne benytte udvalgte analoge og digitale visualiseringsteknikker til at formidle projektets problemstilling, designproces og løsningsforslag, herunder kunne indarbejde arkitektoniske og byggetekniske visioner/krav i et tegningsmateriale.

Kompetencer

  • Skal kunne varetage planlægning, gennemførsel og styring af et integreret design projekt, herunder kunne reflektere over håndtering og implementering af bæredygtige-, æstetiske-, funktionsmæssige-, konstruktive- og klimatiske/klimatekniske  løsninger.
  • Skal kunne reflektere over centrale principper for boligens program og arkitektoniske kvalitet, herunder sammenhæng mellem inde/ude, rumlige og konstruktive forhold.
  • Skal kunne identificere og reflektere over egne læringsbehov og bidrag til projektgruppens resultater.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormgivning af den kompakte bolig: Integration af kontekst, konstruktion og klima
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Compact Dwellings: Integration of Context, Structure and Environmental Demands
ModulkodeAODAUB3P203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design