Den integrerede design-ingeniør III: Arkitektonisk projektering og detaljering af simple bygningskonstruktioner

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på digitale kompetencer opnået i kursusenheden: Design-Ingeniøren 1’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give de studerende en dybere indføring i Integreret Design og bæredygtighed, med udgangspunkt i en introduktion til basal arkitektonisk projektering og detaljering af træhusbyggeri. Herunder formgivning, detaljering og grundlæggende principper for dimensionering af konstruktionselementer og klimaskærm i henhold til gældende byggelovgivning og byggestandarder med fokus på statik og indeklima. Hensigten er at give de studerende grundlæggende viden om og simpel forståelse for bæredygtig formgivning i træ, herunder kendskab til væsentlige konstruktionstyper i træ og basale overvejelser omkring sammenhængen mellem træs strukturelle, styrkemæssige, klimamæssige, æstetiske og stoflige karakteristika. Desuden introduceres de studerende til at arbejde med udvalgte digitale 2D og 3D-værktøjer til simpel simulering, basal modellering og grundlæggende detaljering.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om basal arkitektonisk projektering.
 • Skal have basalt kendskab til udvalgte digitale værktøjer til skitsering, modellering, simulering og detaljering. 
 • Skal have viden om formgivning af træbygningers facader og væsentlige samlingsdetaljer, herunder sammenhængen mellem arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og konstruktionstekniske-, materialemæssige- og klimateknisk bearbejdning på basalt niveau.
 • Skal have kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger og grundlæggende viden om indvirkning på menneskelig trivsel og rumoplevelse.
 • Skal have viden om de væsentligste konstruktionstyper indenfor let træhusbyggeri, herunder kendskab til statik og styrkelære, klimateknik samt grundlæggende principper i gældende lovgivning og standarder.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende udvalgte digitale værktøjer til dimensionering, skitsering og modellering af trækonstruktionselementer.
 • Skal kunne anvende konstruktionstekniske-, statiske- og klimatekniske analyser til at fremstille konceptuelle skitser og modeller for let bæredygtigt træhusbyggeri med arkitektonisk kvalitet.
 • Skal kunne udøve grundlæggende arkitektonisk projektering og detaljering på skitse- og modelniveau i formgivningen af et arkitekturkoncept udført i træ.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over forskellige konstruktionstypers oplevelsesmæssige/æstetiske, formmæssige, materielle, styrkemæssige, konstruktive og klimatekniske sammenhænge.
 • Skal kunne håndtere og reflektere over et bygningsdesigns strukturelle, styrkemæssige og klimamæssige, æstetiske og stoflige karakteristika, samt vurdere dette i et generelt bæredygtighedsperspektiv.
 • Skal kunne udøve og reflektere over anvendelsen af digitale værktøjer til simulering, projektering og detaljering af integrerede design løsninger.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniør III: Arkitektonisk projektering og detaljering af simple bygningskonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering III: Architectural Project Design and Detailing of Basic Building Structures
ModulkodeAODAUB3K202C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design