Problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • centrale tilgange, begreber og teknikker i problembaseret læring
 • forskellige problemtyper, projekttyper og deres indbyrdes relationer
 • videnskabsteoretiske positioner i problembaseret projektarbejde

Færdigheder

 • definere problembaseret læring med udgangspunkt i teori og egne erfaringer
 • planlægge og styre et problembaseret projektarbejde under hensynstagen til den givne problemtype, projektets længde og gruppens sammensætning
 • identificere, analysere og formulere en åben og kompleks problemstilling under hensynstagen til de menneskelige og samfundsmæssige sammenhænge i hvilke problemet indgår
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til åben og bæredygtig problemløsning af komplekse problemer
 • diskutere metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske positioner
 • analysere, sammenstille og vurdere processerne i arbejdet med forskellige problemtyper
 • analysere og vurdere gruppeprocesserne i det problemorienterede projektarbejde, herunder gruppens planlægning, monitorering og udvikling af gruppearbejdet

Kompetencer

 • udvikle en studiepraksis, der er tilpasset et problembaseret, projektorganiseret og digitaliseret læringsmiljø
 • udpege, afprøve og evaluere relevante teknikker og tilgange til at forbedre et problembaseret projektarbejde
 • overføre erfaringer fra problembaserede projekter til handlingsanvisninger for lignende projekter
 • vurdere egen progression i PBL på et erfaringsbaseret og læringsteoretisk grundlag.

Undervisningsform

Se § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeADPBL20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design