Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Lange specialer skal indeholde arbejde af eksperimentel karakter, og skal godkendes af studienævnet. Dette arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-belastning

Læringsmål

Viden

  • har ekspert forståelse af få udvalgte emner inden for et centralt matematisk fagområde på forskningsniveau, eller har bredere faglig indsigt i et centralt matematisk fagområde vedrørende teorier og metoder samt deres sammenhæng til centrale begreber og resultater
  • er i stand til at forstå og på videnskabelige vis reflektere over det matematiske vidensfelt, og være i stand til at identificere videnskabelige problemer

Færdigheder

  • er selvstændigt, systematisk og kritisk i stand til at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt problem
  • er i stand til at relatere problemet til et matematisk fagområde, hvilket inkluderer en redegørelse for de valg som er truffet i forbindelse med problemafgræsnigen
  • er selvstændigt i stand til foretage og redegøre for valget af matematiske teorier og metoder
  • er selvstændigt i stand til kritisk at evaluere de valgte teorier og metoder, så vel som analyserne, resultaterne og konklusioner i projektet, både undervejs samt ved slutning af projektperioden
  • er i stand til at evaluere og vælge mellem videnskabelige teorier, metoder, værktøjer og generelle færdigheder inden for det matematiske fagområde

Kompetencer

  • er i stand til at håndtere arbejds- og udviklingssituationer, som er komplekse, udforudsigelige og forudsætter nye matematiske modeller eller metoder for at opnå en løsning
  • er i stand til at initiere og gennemføre matematisk orienterede samarbejder, og hvor relevant også tværfaglige samarbejder, samt varetage professionelt ansvar
  • er selvstændigt i stand til at varetage ansvar for egen professionelle udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 50 ECTS svarende til 1500 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS50
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Der henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
Modulkode23KMTK3PRO50
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS50
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i matematik-teknologi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet