Analyse på topologiske grupper

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • har viden om eksempler på diskrete, kompakte og lokalkompakte topologiske (Hausdorff-)grupper
  • har viden om grundlæggende teori om topologiske grupper
  • har viden om resultater fra analyse om topologiske grupper, herunder Haarmålet

Færdigheder

  • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for centrale resultater fra teorien om analyse på topologiske grupper kan anvende teoretiske resultater til analyse af eksempler

Kompetencer

  • kan finde og beskrive Haarmålet for konkrete, lokalkompakte, topologiske Hausdorff-grupper
  • kan redegøre for beviset for eksistens og entydighed af Haarmålet
  • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Afvikles som læsekursus, hvor de studerende på egen hånd læser og diskuterer litteratur udvalgt af underviseren, passende doseret henover semesteret, samt løser relevante øvelser. Undervejs afholdes møder med underviseren med henblik afklaring af tvivlsspørgsmål.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 137,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse på topologiske grupper
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamensform: Mundtlig prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis on Topological Groups
Modulkode23KMAT2TOPO
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet