Anvendt harmonisk analyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender til ortogonale funktioner
 • kender til Fourier rækker og deres konvergens, herunder Gibbs fænomen
 • kender til Fourier integraler og foldninger, herunder kort-tids Fourier transformen og spektrogrammer
 • kender til diskrete signaler og analyse af sådanne vha. harmonisk analyse
 • kender til filterteori
 • kender til numeriske metoder indenfor harmonisk analyse
 • kender til Shannons sampling sætning
 • har viden om anvendelse af harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber

Færdigheder

 • kan udregne Fourier rækker for specifikke simple funktioner
 • kan udføre en filtrering af et konkret signal og fortolke spektrogrammer
 • kan anvende harmonisk analyse på velafgrænsede problemer indenfor ingeniørvidenskaberne

Kompetencer

 • skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder for harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber
 • skal kunne tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt harmonisk analyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Harmonic Analysis
Modulkode23BMAT4AHA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet