Sandsynlighedsteori med økonomiske anvendelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kender eksempler på diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger
  • kan ræsonnere over sandsynlighedsberegninger, forventede værdier, varianser og eventuelt højere momenter
  • kender og kan illustrere vigtige begreber om sandsynlighedsfordelinger og disses anvendelser i økonomi

Færdigheder

  • kan i eksempler beskrive specifikke sandsynlighedsfordelinger
  • kan kommunikere i skrift og tale matematisk korrekt om sandsynlighedsregning i en teoretisk og økonomisk kontekst
  • kan redegøre for et økonomisk emneområde, hvor ét af ovenstående eksempler på sandsynlighedsfordelinger anvendes, og hvilken økonomisk fortolkning den matematiske model har i dette emneområde
  • kan opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • har opnået en evne til at udnytte generelle resultater om sandsynlighed
  • kan opbygge og genkende simple modeller til beskrivelse af økonomiske problemer, når modellerne er baseret på sandsynlighedsregning

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsteori med økonomiske anvendelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability Theory with Financial Applications
Modulkode23BMØK4PRO15
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik-økonomi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet