Finansielle markeder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give en introduktion til finansielle markeder og grundlaget for de metoder, der anvendes til værdiansættelse af risikofyldte aktiver som aktier og aktieopioner. Forventningsværdi og varians af aktiver er beregnet. Kurset introducerer Markowitz porteføljetankegang, hvor porteføljeafkastet forsøges optimeret for given porteføljerisiko. Endvidere gennemgås kendte prisfassættelsesmetoder såsom CAPM og APT-modellen.

Læringsmål

Viden

At den studerende efter modulet har viden om:

  • de finansielle markeder og grundlaget for de metoder, der anvendes til værdiansættelse af risikofyldte aktiver
  • de finansielle prisfassættelsesmetoder såsom CAPM and APT-modellen

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at beregne forventningsværdi og varians af finansielle aktiver givet historiske data
  • at beregne kovarians og korrelation af to eller flere afkast givet historiske data
  • identificere meanstandard deviation diagram, minimumsvarians porteføljen af et sæt af risikofyldte aktiver og fortolke ligningerne, der skal løses i beregningen.
  • at kunne forstå og kunne gøre rede for hvilke forudsætninger, der er nødvendige for at markedsporteføljen er tangentporteføljen.
  • forstå sammenhængen mellem mean-variance efficiency og ligningen for det risikojusterede afkast, og kunne beskrive hvordan beta af en portefølje beregnes
  • at kunne dekomponere et værdipapirs varians i en markedsrelateret og ikke markedsrelateret komponent
  • have indsigt i de empiriske beviser for CAPM.
  • at kunne forklare hvad Arbitrage Pricing Theory (APT) ligningen betyder og kunne de empiriske empiriske resultater omkring APT.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til at implementere kursets finansielle modeller i R, Julia, MATLAB, eller anden software.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 137,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansielle markeder
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Markets
Modulkode23BMØK4FIMA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik-økonomi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet