Anvendelsesorienteret statistik på mellemtrin

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået på specialiseringens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kan forklare vigtige begreber, resultater og teorier knyttet til et centralt område inden for statistik
  • kan relatere sådanne resultater til anvendelser uden for fagområdet

Færdigheder

  • er i stand til at anvende et antal metoder og værktøjer fra et specifikt område inden for statistik
  • kan vurdere om et givent resultat er gyldigt og/eller om en specifik metode kan anvendes under de foreskrevne forhold/antagelser
  • er i stand til at udforme en matematisk model, der beskriver et problem således, at der kan udføres en statistisk analyse, som kaster lys på det initierende problem
  • kan selvstændigt udvælge passende statiske metoder, software og værktøjer til at undersøge udvalgte spørgsmål ved en statistisk undersøgelse
  • er i stand til at redegøre om rækkeviden for anvendelsen af statistiske værktøjer

Kompetencer

  • er selvstændigt i stand til at navigere og udvikle sig i arbejdssituationer som ikke er struktureret på forhånd
  • kan deltage i samarbejde med fagfæller i behandlingen af statistiske problemer
  • kan kommunikere statistiske problemer og problemløsningsstrategier til fagfæller inden og uden for statistik

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulet er på 20 ECTS svarende til en arbejdsmængde på 600 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendelsesorienteret statistik på mellemtrin
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Der henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntermediate Application Oriented Statistics
Modulkode22KMAT2SPE20
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet