Lineær algebra

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Vektorer, matricer og lineære ligningssystemer. Sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse
 • Lineær uafhængighed og dimension. Egenværdier og egenvektorer
 • Sammenhængen mellem egenskab for en matrix og dens reducerede
 • Ortogonalitet og ortonormale baser
 • Mindste kvadraters metode og forbindelsen til ortogonal projektion. Ortogonale og symmetriske matricer
 • har kendskab til computer programmet MATLAB og dets anvendelser indenfor lineær algebra

Færdigheder

 • Matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer. Rækkeoperationer. Gausselimination
 • Egenværdier og egenrum
 • Løsning af lineært ligningssystem på vektorform
 • Basis for underrum hørende til en matrix
 • Gram Schmidt, projektion på underrum, projectionsmatricer. Koordinater for en vektor mht. en ortonormal basis
 • Mindste kvadraters metode på et datasæt

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder ortonormale baser og ortogonale projektioner på givne faglige problemstillinger.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra
Modulkode22HUMSAMLIAL
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet