Anvendelser af algebraiske strukturer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender flere eksempler på algebraiske strukturer såsom grupper eller ringe - i geometriske, kombinatoriske og/eller algebraiske sammenhænge
 • kan ræsonnere om væsentlige afledte strukturer såsom undergrupper, kvotientgrupper, idealer e.lign.
 • kan udnytte algebraiske resultater i forbindelse med udvalgte anvendelser såsom symmetriundersøgelser, kodningsteori eller kryptografi
 • kender og kan illustrere vigtige algebraiske begreber i samspil med den valgte anvendelse, f.eks. gruppevirkninger i symmetri eller hovedidealer ifm.
  cykliske koder

   

Færdigheder

 • kan i eksempler beskrive algebraiske strukturer og redegøre for, hvordan den tilhørende analyse giver indsigt i den valgte anvendelse
 • kan kommunikere matematisk korrekt i skrift og tale omkring algebraiske resultater og deres sammenhæng med den valgte anvendelse
 • kan opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • kan redegøre for den historiske baggrund for den valgte anvendelse og relevante historiske betragtninger omkring analysen heraf

   

Kompetencer

 • har opnået en evne til at genkende algebraiske strukturer og udnytte disse til modellering indenfor relevante anvendelser
 • kan kombinere metoder og resultater fra forskellige matematiske områder (for eksempel algebra og geometri eller kombinatorik)

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring.
Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers arbejdsindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendelser af algebraiske strukturer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied algebraic structures
Modulkode22BMAT4ALGST
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet