Algebra 1: Grupper

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Lineær algebra.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om kompositioner og deres egenskaber
 • kender abstrakt definition af og eksempler på grupper
 • har viden om undergrupper, normale undergrupper, faktorgrupper
 • kender til frembringere af grupper, cykliske grupper
 • har viden om homomorfi- og isomorfibegrebet
 • kender talteoretiske begreber og resultater, herunder Eulers sætning
 • har viden om permutationer og permutationsgrupper
 • kender eksempler på legemer, herunder legemer af primtalsorden

Færdigheder

 • kan anvende abstrakte algebraiske begreber og konstruktioner
 • kan gennemføre beviser for gruppe- og talteoretiske resultater
 • kan gennemføre beregninger indenfor algebra og talteori

Kompetencer

 • kan ræsonnere med matematiske begreber og anvende symboler og formalisme inden for algebra

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlgebra 1: Grupper
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAlgebra 1: Groups
Modulkode22BMAT2ALG1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet