Portfolio i teknoantropologisk projektarbejde og analyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem kurset opnår den studerende viden, kompetence og færdigheder til at planlægge, udføre og formidle etnografi med teknologi og vidensproduktion som genstandsfelt. I den sammenhæng behandler kurset en række spørgsmål som er centrale for den tekno-antropologiske undersøgelsespraksis: Er etnografi altid en intervention? Hvordan skriver man nærhed, sansning og egne erfaringer frem som gyldig viden? Hvad gør man, hvis man med et højteknologisk genstandsfelt ikke har mulighed for at være fuldgyldig deltager i en praksis, kan man så udføre etnografisk arbejde?  Hvilke muligheder findes der for aktive interventioner i form af aktivisme, designinterventioner, eller autoetnografiske greb? Modulet er forankret hos Institut for Kultur og Læring hos undervisere, som forsker i teknoantropologiske temaer og metoder.

Læringsmål

Viden

  • beskrive metoder til faglig refleksion og dokumentation af etnografisk feltarbejde og analyse i teknologisk innovation.
  • forklare forbindelser mellem videnskabsteoretiske positioner og forskellige etnografiske tilgange.
  • redegøre for metodiske, etiske og forskningsmæssige implikationer af indsamling og analyse af etnografisk materiale, herunder på digitale platforme.

Færdigheder

  • anvende etnografiske metoder til at producere og strukturere empirisk materiale med henblik på analyse og fortolkning af teknologier, teknologikulturer og vidensproduktion.
  • anvende etnografisk feltarbejde, som biddrager til innovation.
  • anvende digitale analysetilgange til etnografisk materiale, såsom kvalitativ analyse software (f.eks. Nvivo) eller kvali-kvantitative metoder.

Kompetencer

  • organisere, formidle og visualisere et komplekst etnografisk feltarbejde, herunder brug af digitale og visuelle formidlingsformer.
  • reflektere over, hvordan metodevalg, undersøgelsesperspektiv og adgang til viden former konkrete analyser.
  • foretage et velbegrundet valg af etnografisk formidlingsgenre baseret på refleksion over det undersøgte felt og etnografens videnskabsteoretiske position. 
  • formidle etnografisk data og analyse til forskellige aktører i teknologisk innovation.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPortfolio i teknoantropologisk projektarbejde og analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPortfolio in Techno-Anthropological Project Work and Analysis
ModulkodeTBTANB22506
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design