Etnografisk analyse af teknologisk intervention i sundhedssektoren

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette projektmodul har til formål at udvikle færdigheder til at analysere interventioner i teknologisk praksis. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

 • forklare deltagerobservation som undersøgelsesstrategi.
 • udlede etnografisk analyse af interventioner og innovationsprocesser.

Færdigheder

 • identificere et teknoantropologisk problem vedrørende egen eller andres intervention i teknologisk praksis.
 • designe en etnografisk undersøgelse af egen eller andres intervention og bearbejde datamaterialet i skriftlige, visuelle eller audiotive analyseformater.
 • identificere centrale parter, deltagere og interesser i relation til interventionens problemfelt.
 • undersøge teknologiske elementer, som har til formål at påvirke menneskers praksis.
 • undersøge institutionelle regler, rutiner og strukturer som har til formål at påvirke menneskers praksis.
 • undersøge samspillet mellem designede intentioner og faktiske tilsigtede og utilsigtede konsekvenser.

Kompetencer

 • identificere hvilke indsigter og udviklingsmuligheder, som åbner sig i relation til de konkrete interventioner.
 • analysere etnografisk frembragt datamateriale og omsætte indsigter til analyse i et format, der passer til det teknoantropologiske problem og aktørerne i feltet.
 • reflektere over mulige fremtidige interventioner i den undersøgte teknologiske og organisatoriske kontekst.
 • formidle socio-tekniske problematikker og etnografisk analyse med relation til et undersøgelsesfelt.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtnografisk analyse af teknologisk intervention i sundhedssektoren
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthnographic Analysis of Technological Intervention in the Healthcare Sector
ModulkodeTBTANB22503
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design