Værdidrevet teknologisk intervention i sundhedssektoren

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette projektmodul har til formål at udvikle færdigheder i at designe, igangsætte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om værdidrevet teknologisk innovation. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

 • forklare værdidrevet teknologisk intervention og dens videnskabsteoretiske rammer.
 • beskrive etiske problemstillinger, der knytter sig til et valgt teknologiområde.
 • identificere teknologiske elementer og deres virke i innovationsprocesser.

Færdigheder

 • anvende etnografiske metoder til udforskningen af aktøres etiske værdier i teknologisk innovation.
 • konstruere etiske fremtidsvisioner vedr. ny teknologi med centrale aktører.
 • gennemføre en etisk teknologivurdering af en teknologisk innovation.

Kompetencer

 • vurdere mulighederne for inddragelse af flere aktører i problembaserede projekter.
 • reflektere over metodiske og etiske udfordringer i forbindelse med teknologisk intervention.
 • vurdere hvorledes teknologiske elementer medierer/påvirker menneskers praksis og livsverden.
 • reflektere over egen rolle som etisk forandringsagent.
 • reflektere kritisk over de institutionelle rammer, der bliver sat gennem den opstillede intervention.
 • formidle teknologisk indhold og socio-tekniske problematikker med relation til et undersøgelsesfelt.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærdidrevet teknologisk intervention i sundhedssektoren
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Intervention in a Value Sensitive Perspective in the Healthcare Sector
ModulkodeTBTANB22502
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design