Teknologisk intervention i sundhedssektoren i et participatorisk perspektiv

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette projektmodul har til formål at udvikle færdigheder i at designe, igangsætte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om egne interventioner i forhold til en teknologisk praksis. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • beskrive intervention som forskningsmetode og dens videnskabsteoretiske rammer.
  • identificere teknologiske elementer og deres virke i innovationsprocesser.

Færdigheder

  • identificere et socio-teknisk problem vedr. egen intervention i teknologisk praksis.
  • designe en participatorisk intervention.
  • Skabe forbindelse imellem flere aktører i teknologisk innovation gennem participatoriske metoder.

Kompetencer

  • vurdere mulighederne for inddragelse af flere aktører i problembaserede projekter.
  • vurdere hvorledes teknologiske elementer påvirker menneskers praksis.
  • reflektere over egen rolle som forandringsagent.
  • reflektere kritisk over de institutionelle rammer, der bliver sat gennem den opstillede intervention.
  • formidle teknologisk indhold og socio-tekniske problematikker med relation til et undersøgelsesfelt.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk intervention i sundhedssektoren i et participatorisk perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Intervention in the Healthcare Sector in a Participatory Perspective
ModulkodeTBTANB22501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design