Bæredygtige ingeniørvidenskabelige modeller

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset sætter fokus på konkrete teknologier indenfor bæredygtighed og de ingeniørvidenskabelige tilgange og faser, der er på spil. Kurset giver en forståelse for, hvilke modeller ingeniørerne bruger og hvilken betydning de har ift. teknologiudviklingen. Modulet er forankret hos forskningsgruppen for Thermal Engineering, AAU Energi.

Læringsmål

Viden

  • beskrive eksemplarisk udvalgte videnskabelige teorier og metoder inden for en eller flere ingeniørretninger.
  • forklare centrale grundantagelser, begreber, metoder og teknologier, som konstituerer modeldannelse inden for bæredygtig ingeniørvidenskab.

Færdigheder

  • læse og forstå udvalgt faglitteratur inden for og omkring udvalgte ingeniørretninger.
  • arbejde med ingeniørvidenskabelige resultater og tilgange baseret på modeller, teorier og eksperimenter.
  • forklare sammenhænge mellem empiriske observationer og teoretiske begreber og modeller inden for de udvalgte teknologiske områder.

Kompetencer

  • analysere de faglige bidrag til viden og erkendelse inden for bæredygtige ingeniørvidenskabelige modeller for at belyse eventuelle forskelle i deres tilgang og forklaringer.

Undervisningsform

Kursusmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtige ingeniørvidenskabelige modeller
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Scientific Engineering Models
ModulkodeTBTANB22203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design