Teknologianalyse og vurdering

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette projektmodul skal de studerende vurdere en specifik teknologi ift. bæredygtig omstilling ved at analysere og vurdere det teknologiske system, teknologien og dens bæredygtighed, forholde sig til dens etiske rammer samt de bagvedliggende rationaler ift. teknologiens udvikling. Modulet er forankret hos Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi & Participation, Institut for Planlægning.

Læringsmål

Viden

  • identificere konkrete teknologier, der knytter sig til bæredygtighed, og beskrive deres funktion og elementer.
  • forklare modeller og metoder til vurdering af teknologi ift. den udvalgte problemstilling.

Færdigheder

  • finde og tilegne sig relevant videnskabelig og teknologisk litteratur med henblik på at bringe fagbegreber herfra aktivt i spil.
  • analysere en teknologi, dens virkemåder og tekniske eksperters udsagn herom.
  • identificere begrundelser, rationaler, etiske vurderinger og institutionelle rammer, som ligger til grund for konkrete teknologiinitiativer og tekniske eksperters udsagn.

Kompetencer

  • gennemføre en teknologianalyse og -vurdering.
  • samarbejde, og organisere vidensdeling på tværs af projektgrupper.
  • afgrænse teknoantropologiske problemstillinger.

Undervisningsform

Projektmodul. Der henvises til studieordningens §17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologianalyse og vurdering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology Analysis and Assessment
ModulkodeTBTANB22201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design