Institutioner, regulering og forandringsprocesser (domænekursus)

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Domæneviden fra forskning og teknologisk forandring.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • centrale institutioner og professioner og deres arbejdspraksis inden for det valgte domæne
  • rutiner, procedurer og standarder, som bidrager til konstitueringen af lokal praksis og institutioner inden for domænet
  • eksempler på innovation og forandring inden for domænet og de visioner, der er knyttet til disse

Færdigheder

  • analysere de rammer, som institutioner, standarder og rutiner sætter for teknologisk forandring og innovation
  • identificere kontroverser mellem professionelle grupper og brugere i en hverdagskontekst omkring behov for og realisering af forandringer
  • identificere de eventuelle modsigelser som eksisterende regulering og praksis etablerer i forhold til at gennemføre af forandringer

Kompetencer

  • diskutere og vurdere kontroverser om behov forandring og innovation som eksisterer mellem professionelle grupper og erfaringer artikuleret ud fra brug og hverdagserfaringer inden for domænet
  • analysere rammerne for innovation og forandring og den legitimering, som benyttes ved forslag til og realisering af disse inden for domænet

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstitutioner, regulering og forandringsprocesser
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstitutions, Governance and Change Processes (domain course)
ModulkodeTBITANB16502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design