Problembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • teknologiforståelser og –begreber, som kan informere en tekno-antropologisk analyse og vurdering af videnskab og teknologi.
 • socio-tekniske metoder til analyse af teknologiske og videnskabelige cases, herunder forståelse af de politiske, institutionelle og etiske dimensioner.
 • grundlæggende læringsteori; 

 • teknikker til planlægning og styring af projektarbejde; 

 • forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder 
Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en
samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng. 


Færdigheder

 • analysere cases vedrørende deres videnskabelige- og teknologiske ekspertkulturers udviklingsprocesser ud fra et socio-teknisk perspektiv
 • reflektere over hvordan et socio-tekniske perspektiv kan beberige et design, implementering og drift af teknologiske løsninger.

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt; 

 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med 
henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres; 

 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter; 

 • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats;

Kompetencer

 • udpege socio-tekniske problematikker og fokusområder ifbm. udvikling og vurdering af teknologi og videnskab,
 • tilrettelægge undersøgelser med udgangspunkt i en socio-teknisk analysetilgang;
 • indgå i et teambaseret projektarbejde; 

 • formidle et projektarbejde; 

 • systematisk reflektere over og udvikle egen læring
 • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund. 


Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning and Socio-technical Understanding of Technology
ModulkodeTBITANB16104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design