Tekno-antropologisk case-analyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem analyse af en eksemplarisk teknoantropologisk case oparbejdes grundlæggende færdigheder i kortlægning af et teknologidomæne og identifikation af teknoantropologiske problemstillinger.   

Læringsmål

Viden

  • teknisk, naturvidenskabelig, videnskabsteoretisk og/eller etnografisk litteratur, der er relevant for analyse af en socio-teknisk case
  • case-studiet som undersøgelsesmetode

Færdigheder

  • identificere centrale teknologiske elementer, processer, aktører og institutioner, som indgår i casen.
  • identificere hvor, hvornår, for hvem og hvordan casens problem manifesterer sig.
  • gennemføre ekspert interviews mhp. at supplere, nuancere eller kontekstualisere forståelsen af casens teknologiske indhold og socio-tekniske problematikker.
  • diskutere den valgte case ud fra et tekno-antropologisk teknologibegreb

Kompetencer

  • begrunde hvorfor problemstillingen er relevant at studere for en teknoantropolog
  • formidle centrale elementer af det videnskabelige og teknologiske indhold for den valgte case, såvel som casens socio-tekniske problematikker.
  • analysere egen læreproces
  • indgå i teambaseret projektarbejde

Undervisningsform

Der henvises til studieordningens § 17 om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekno-antropologisk case-analyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechno-Anthropological Case Analysis
ModulkodeTBITANB16102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design