Feltstudier og socio-materiel analyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • problembaseret projektarbejde og gruppearbejde
 • feltstudier som metode i problemorienteret læring
 • videns produktion og videnskabelig praksis med særlig fokus på etnografiske metoder til studie af aktører og brugspraksis
 • samfundsmæssige betingelser for videnskabelig praksis og samspillet mellem produkter og teknologiers udvikling og brug
 • begreber til at analysere brugsprocesser

Færdigheder

 • at benytte etnografiske metoder til at studere aktører og brugspraksis og dermed at kunne træde ind i felten gennem etnografiske studier
 • analysere produkter og teknologier i deres konkrete kontekst
 • anvende teoretiske begreber på egen indsamlet empiri
 • arbejde med tids- og ressourcestyring i projekter

Kompetencer

 • at reflektere over egen rolle som observatør af brugere og brugspraksis
 • at reflektere over anvendeligheden af etnografiske metoder og studier af brugere og brugspraksis i designprocesser
 • at opsætte mål for et projektarbede
 • at gennemføre en socio-materiel analyse i relation til en designfaglighed

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, workshops og individuelle øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltstudier og socio-materiel analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Studies and Socio-material Analysis
ModulkodeTBBDB20103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design