Livscyklusvurdering (LCA)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • livscyklustankegangen i analyse og sammenligning af produkter og teknologiske systemer
 • metoder til at gennemføre miljøvurderinger af produkter og produktliv i kontekst

Færdigheder

 • udvælge en hensigtsmæssig metode for miljøvurdering af et produkt/service eller et teknologisk system

 • definere en relevant funktionel enhed eller ydelse for et produkt eller system

 • modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA (life cycle assessment) værktøj

 • vurdere miljøpåvirkninger i livscyklus ved hjælp af en LCIA (life cycle impact assessment) metode (inkl. karakterisering, normalisering og vægtning)
 • gennemføre følsomhedsanalyse og fortolke resultaterne af LCA’en i overensstemmelse hermed
 • udvikle forslag til anvendelse af resultaterne og til videre analyser baseret på LCA’en
 • redegøre for de vurderingsparametre, der anvendes til at beskrive miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger.
 • redegøre for hvordan miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger kan styres og reduceres gennem life cycle management

Kompetencer

 • udføre en livscyklusbaseret miljøvurdering af et konkret produkt, en service eller et teknologisk system
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb sammen med overvejelser om life cycle management

Undervisningsform

Undervisningen foregår gennem forelæsninger, case-baserede workshops og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusvurdering (LCA)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLife Cycle Assessment (LCA)
ModulkodeTBBD23404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design