Systemmobilisering

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

  • udvalgte STS teorier, som kan anvendes til at analysere moblisering af værdinetværk
  • objekter som bindeled for videns- og praksisfelter på tværs af netværk
  • marked, organisationer og institutioner som konstruktioner bestående af aktører og objekter

Færdigheder

  • anvende udvalgte STS teorier til at analysere teknologier, produkter, services og systemers tilblivelse og løbende forandring
  • vurdere og forstå forholdet mellem videnskabelig viden og praktisk erfaring ved skabelsen af nye produkter, services eller systemer
  • identificere de forskellige handlingsmuligheder, som aktører kan skabe i en forandringsproces for et produkt-relateret netværk/system

Kompetencer

  • reflektere over de visioner og processer, som har været bestemmende for produkter og systemers udformning og anvendelse
  • formulere og reflektere over implementering af designstrategi til at samle og mobilisere de elementer i en løsning, som passer til konteksten.
  • reflektere kritisk over rollen som en bæredygtig design ingeniør

Undervisningsform

Kurset består af række forelæsninger med tilknyttede cases, med hvilke der arbejdes i mindre grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemmobilisering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMobilising Value Chains
ModulkodeTBBD23403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design