Cirkulær økonomi og værdikæder

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • kortlægning af forretningsmodeller og samspillet mellem værditilbud, kunde- og brugerrelationer, interne aktiviteter og ressourcer samt eksterne relationer til leverandører, kunder og brugere m.m.
 • analyse af virksomheds samfundsmæssige kontekst og konkurrencesituation
 • forretningsmodeller med forskellige varianter af produktejerskab og service
 • cirkulær økonomi som strategi for at forlænge produktlevetid, reducere produktbehov og genanvende ressourcer
 • design- og redesignstrategier for længere produktlevetid og genanvendelse som resultat af ændringer af fysisk produktudformning og serviceydelser
 • national og international regulering med henblik på at fremme cirkulær økonomi som del af produktudvikling og udvikling af forretningsmodeller
 • udvikling og ændring af forretningsmodeller som led i strategi for cirkulær økonomi

Færdigheder

 • anvende analyser af sociale praksisser og livscyklusvurderinger til at identificere og beskrive et produktsystems miljøforhold
 • identificere muligheder for designstrategier, der kan forlænge produktlevetid, øge produktudnyttelse og øge genanvendelse som en del af et produkt-/servicesystem
 • kombinere analyse af samfundsmæssig kontekst og forretningsmodeller som grundlag for strategiudvikling
 • skitsere nye forretningsmodeller og vurdere deres miljømæssige potentiale og forudsætninger for dets realisering

Kompetencer

 • vurdere det miljømæssige og forretningsmæssige potentiale ved ændring af et produktsystem ud fra principper om cirkulær økonomi
 • analysere nødvendige ændringer af sociale praksisser for at implementere ændringer af et produktsystem
 • udvikle handlingsplan for udvikling og ændring af produkt-/servicesystemer med henblik på at reducere miljøpåvirkninger
 • planlægge samarbejde med eksterne aktører om udvikling af designforslag og strategiforslag

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCirkulær økonomi og værdikæder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCircular Economy and Technology Assessment
ModulkodeTBBD23402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design