Co-design og gamification

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Studerende, der gennemfører modulet, opnår: 

Læringsmål

Viden

  • metoder og værktøjer, der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder gamification
  • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere brugerindsigt opnået via brugerinddragelse og co-design
  • teorier og begrebsapparater, der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse

Færdigheder

  • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
  • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valg
  • konstruere og gennemføre designspil med forskellige aktører og vurdere udbyttet
  • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videns domæner, der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

  • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
  • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
  • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver, der knytter sig til semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og gamification
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and Gamification
ModulkodeTBBD23303
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design