Produkters miljøaftryk

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet. 

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • produkters fremstilling, udformning og virkemåde 
 • materialer og deres associerede miljøpåvirkning 
 • produkters livscyklus, miljøaspekter og miljøpåvirkninger 
 • strategier for bæredygtig udvikling, herunder cirkulær økonomi 
 • ressourceforbrug i globalt perspektiv 

Færdigheder

 • adskille og kortlægge produkter på komponentniveau  
 • analysere og vurdere omfanget af et produkts miljøbelastning i et livscyklusperspektiv og opstille en samlet afvejning 
 • analysere samspil mellem produkt, aktører og kontekst (i form af infrastruktur, forsyningssystemer m.m.) 
 • kortlægge offentlig regulering for produkter 

Kompetencer

 • vurdere muligheder for at vedligeholde og reparere produkter, på baggrund af eco-design principper 
 • kommunikere og formidle et produkts miljøbelastning i et livscyklusperspektiv 
 • kunne identificere umiddelbare hotspots i et produkts livscyklus 
 • kunne udvikle forslag til designforbedringer, med udgangspunkt i identificerede hotspots 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukters miljøaftryk
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Footprint of Products
ModulkodeTBBD23202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design