Engineering design

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder (f.eks. feltstudier)
 • kendskab til gængse engineering design metoder (f.eks. fra Nigel Cross)
 • kendskab til forskellige designprocesser
 • forskellige designrelevante visualiseringsteknikker

Færdigheder

 • anvende forskellige dataindsamlingsmetoder til at undersøge problematikker og aktører
 • anvende metoder til analyse af indsamlet data om aktørerne og feltet
 • producere forskellige designobjekter (f.eks. arbejdsblade)
 • opstille krav og kriterier på baggrund af indsamlet data om aktørerne og feltet
 • anvende idégenereringsmetoder med henblik på at generere løsninger på opstillede problematikker

Kompetencer

 • planlægge og udvælge engineering design metoder ift. et designforløb, der veksler imellem divergente og konvergente metoder
 • begrunde og reflektere over anvendelsen af forskellige engineering design metoder
 • udspænde et løsningsrum og opstille krav og kriterier på baggrund af inputs fra relevante aktører
 • oversætte analyserne til sociomaterielle løsninger
 • visualisere data, analyser og koncepter – og sammenhængen mellem disse

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer og understøtter arbejdet i semesterets projektmodul.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEngineering design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles i forbindelse med eksamen i semesterets projektmodul.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineering Design
ModulkodeTBBD23102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design