Formidling, læring og didaktik i idræt

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have viden om:

 • Læringsteoretiske paradigmer og læringsteorier.
 • Didaktisk teori og didaktiske modeller.
 • Undervisningsprincipper og undervisningsmetoder.

De studerende skal have forståelse for:

 • Læringsteoretiske overvejelsers betydning for didaktiske valg.
 • Potentialet i forskellige læringstilgange i forhold til læringsudbyttet.
 • Forskellighed som et grundvilkår i forbindelse med undervisning og formidling.

Færdigheder

 • Analysere og vurdere idrætspraksis ud fra et læringsteoretisk perspektiv.
 • Anvende læringsteori og didaktisk teori som redskaber i undervisnings og formidlingskontekster.
 • Forberede, gennemføre og evaluere idrætspraksis.
 • Forholde sig selvstændigt til, og reagere på skiftende omstændigheder i konkrete undervisningssituationer.
 • Diskutere og formidle konkrete idrætsdidaktiske og læringsteoretiske problemstillinger i forhold til medstuderende, undervisere og andre relevante aktører.
 • Indsamle, analysere og vurdere empiri ift. relevante teorier og metoder

Kompetencer

 • Anvende tilegnet læringsteoretisk og didaktisk viden og færdigheder i andre idrætslige og ikke-idrætslige undervisnings og formidlingssammenhænge.
 • Tage ansvar for, og indgå i samarbejdsrelationer omkring formidling og undervisning, baseret på læringsteoretiske og didaktiske overvejelser.
 • Selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til undervisning og formidling, igennem deltagelse i nye og ukendte aktiviteter.
 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormidling, læring og didaktik i idræt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTeaching, Learning and Didactics in Sports and/or Physical Education
ModulkodeSTITFI16B4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet