Sundhedsteknologisk forskningssamarbejde

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan detaljeret redegøre for aktuel videnskabelig viden på internationalt niveau inden for et konkret forskningsområde

Færdigheder

  • Kan initiere, etablere og gennemføre et for problemstillingen relevant projektsamarbejde med ekstern samarbejdspartner, der er et sundhedsteknologisk forskningsmiljø på et universitet eller i en virksomhed i ind- eller udland
  • Kan kritisk anvende videnskabelige metoder og værktøjer til undersøgelse inden for det valgte forskningsområde
  • Kan evaluere valg af videnskabelig viden og metoder inden for det valgte forskningsområde
  • Kan argumentere for relevansen af den valgte formidling af projektarbejdets problemstilling, metodevalg og opnåede resultater

Kompetencer

  • Kan håndtere komplekse, uforudsigelige situationer inden for sundhedsteknologisk projektarbejde som kræver nye løsninger
  • Kan reflektere over det valgte vidensområde og de opnåede erfaringer på et videnskabeligt grundlag
  • Kan vurdere projektarbejdets faglige relevans ift. egen professionelle udvikling og sundhedsteknologiske specialisering

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsteknologisk forskningssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBiomedical Research Collaboration
ModulkodeSTIST20K3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet