Behandling af patientdata og –information

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulet ”Software-udvikling”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for de sundheds-it systemer som ligger inden for problemstillingens kontekst, og de udforinger der er forbundet med indføring af nye it-systemer heri

Færdigheder

 • Kan forklare hvordan problemformuleringen kan belyses videnskabeligt
 • Kan argumentere for valg af metoder til behandling af data/information
 • Kan håndtere personfølsomme oplysninger i henhold til gældende retningslinjer
 • Kan diskutere kvalitet af patientdata/-information
 • Kan designe og dokumentere databehandlingssystemer eller informationssystemer 
 • Kan identificere og prioritere aktuel forskningsbaseret viden inden for problemstillingens kontekst
 • Kan perspektivere projektarbejdets resultater ift. betydning for klinisk praksis

Kompetencer

 • Kan reflektere over samarbejde med klinikere om en konkret sundhedsteknologisk eller klinisk problemstilling 
 • Kan interagere om projektets faglige og videnskabelige indhold med klinikere
 • Kan evaluere en systemudviklingsproces i et ingeniørmæssigt og klinisk perspektiv
 • Kan forklare hvordan hhv. et klinisk og et teknologisk perspektiv på det konkrete projekts problemstilling bidrager med forskellige indsigter
 • Kan tilrettelægge faglige samarbejder under hensyntagen til forskellige faglige positioner

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling af patientdata og –information
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProcessing Patient Data and -Information
ModulkodeSTIST20B5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet