Kandidatspeciale

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for aktuel viden på højeste internationale niveau inden for mindst et af følgende sundhedsteknologiske forskningsområder: 

  • Signalbehandling
  • Billedanalyse
  • Mønstergenkendelse
  • Beslutningsstøtte
  • Kliniske informationssystemer
  • Sensoriske systemer
  • Rehabiliteringssystemer
  • Fysiologisk modellering

Færdigheder

 • Kan detaljeret analysere et videnskabeligt relevant problem på baggrund af systematisk litteratursøgning
 • Kan på baggrund af viden inden for et konkret forskningsområde argumentere for valg af metode til besvarelse af projektets problemformulering
 • Mestrer videnskabelige metoder og teknikker inden for sundhedsteknologi
 • Kan forholde sig konstruktivt kritisk til resultater af de anvendte metoder ift. projektets problemformulering

Kompetencer

 • Kan udarbejde og kritisk evaluere en aktivitets- og tidsplan for projektarbejdet
 • Kan med udgangspunkt i en videnskabeligt relevant problemstilling selvstændigt bringe sundhedsteknologisk faglighed i anvendelse inden for et konkret forskningsområde
 • Kan på et videnskabeligt grundlag foreslå nye modeller til analyse af og/eller løsning af videns-problemer
 • Kan kommunikere forskningsbaseret viden skriftligt og mundtligt
 • Kan diskutere en sundhedsteknologisk og videnskabelig problemstilling med faglige eksperter
 • Kan kritisk reflektere over egen læreproces og på det grundlag selvstændigt tage ansvar for egen professionelle udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeSTIST18K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i sundhedsteknologi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet