Fysiologisk modellering

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan forklare hvordan fysiologiske delsystemer kan repræsenteres matematisk vha. bio-elektriske, -kemiske og -mekaniske modeller
  • Kan forklare eksempler på bio-elektriske, -kemiske og -mekaniske modeller ift. fysiologiske delsystemer og terapeutiske interventioner
  • Kan redegøre for forskellige metoder til fysiologisk modellering, herunder kompartment og finite element modeller samt disses muligheder og begrænsninger

Færdigheder

  • Kan identificere og estimere parametre i fysiologiske modeller
  • Kan implementere, tilpasse og validere fysiologiske modeller
  • Kan tilpasse fysiologiske modeller vha. numeriske metoder
  • Kan tilpasse fysiologiske modeller vha. statistiske metoder 
  • Kan identificere og diskutere en fysiologisk models kompleksitet

Kompetencer

  • Kan evaluere en fysiologisk models kvalitet

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysiologisk modellering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysiological Modelling
ModulkodeSTIST18K2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet