Stokastiske processer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan beskrive stokastiske processer og deres anvendelser som modeller for reelle signaler
  • Kan forklare de definerende egenskaber af forskellige stationære stokastiske procesmodeller 

Færdigheder

  • Kan udvælge analytiske værktøjer til at studere tilfældigheds-fænomenet i en ingeniør kontekst
  • Kan analysere og karakterisere stokastiske fænomener og vælge hensigtsmæssige modeller
  • Kan demonstrere forståelse af begreber, teorier og teknikker til at estimere parametre i diskrete stokastiske processer
  • Kan anvende cross- og auto-korrelation til analyse af stokastiske processer
  • Kan estimere power spektral densiteten af diskrete stokastiske processer og forstå begrænsningerne i dette estimat
  • Kan analysere biomedicinske signaler, som kan modelleres som stokastiske processer, vha power spektrum densitet

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStokastiske processer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStochastic Processes
ModulkodeSTIST18K1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet