Design af videnskabeligt projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for aktuel viden inden for et af følgende sundhedsteknologiske forskningsområder:
  • Signalbehandling
  • Billedanalyse
  • Mønstergenkendelse
  • Beslutningsstøtte
  • Kliniske informationssystemer
  • Sensoriske systemer
  • Rehabiliteringssystemer
  • Fysiologisk modellering
 • Kan forklare oprindelsen af det signal eller den information, som projektarbejdet tager udgangspunkt i                          
 • Kan redegøre for forskellige metoder til at optage, analysere og/eller modellere det signal eller den information, som projektarbejdet tager udgangspunkt i

Færdigheder

 • Kan skabe et overblik over eksisterende viden inden for et afgrænset forskningsområde med udgangspunkt i en videnskabeligt relevant problemstilling
 • Kan anvende relevante videnskabelige metoder til besvarelse af projektets problemformulering eller hypotese
 • Kan analysere signaler eller information med reference til klinisk relevans
 • Kan dokumentere planlægning og udførelse af et mindre forskningsprojekt
 • Kan diskutere projektets metoder med udgangspunkt i de opnåede resultater 

Kompetencer

 • Kan bedømme forskellige typer af videnskabelige referencers validitet
 • Kan strukturere overblik over aktuel viden inden for et videnskabeligt fagområde
 • Kan kritisk reflektere over styrker og svagheder ved projektarbejdets organisering og planlægning
 • Kan argumentere for valg af indhold i et videnskabeligt resume (abstract)
 • Kan argumentere for valg og fravalg ift. formidling af projektarbejdet på en videnskabelig konference   

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af videnskabeligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Scientific Project
ModulkodeSTIST18K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i sundhedsteknologi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet