Sandsynlighedsregning og statistik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i modulet ”Videnskabsteori og metoder”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for det statistiske grundlag for eksperimentelle-, kohorte- og case-control-studier

Færdigheder

  • Kan beregne sandsynlighedsfordelinger og konfidensintervaller
  • Kan beregne hypotesetests, herunder tests for forskelle mellem populationer
  • Kan beregne prævalens, relativ risiko og odds ratio
  • Kan anvende lineær regression og ikke-parametrisk regression
  • Kan anvende multipel lineær regression
  • Kan udarbejde variansanalyse (ANOVA, 1-way, 2-way, repeated measures)
  • Kan udarbejde kontingenstabeller (chi-squared test)

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsregning og statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Beskrives detaljeret i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability and Statistics
ModulkodeSTIST18B6_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet