Behandling af patientdata og –information

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kvalifikationer opnået i modulet ”Software-udvikling”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for de sundheds-it systemer som ligger inden for problemstillingens kontekst, og de udforinger der er forbundet med indføring af nye it-systemer heri
  • Kan redegøre for aktuel forskningsbaseret viden inden for problemstillingens kontekst
  • Kan perspektivere projektarbejdets resultater ift. betydning for klinisk praksis

Færdigheder

  • Kan argumentere for valg af metoder til behandling af data/information
  • Kan håndtere personfølsomme oplysninger i henhold til gældende retningslinjer
  • Kan diskutere kvalitet af patientdata/-information
  • Kan designe og dokumentere databehandlingssystemer eller informationssystemer 

Kompetencer

  • Kan reflektere over samarbejde med klinikere i projektperioden
  • Kan evaluere en systemudviklingsproces i et ingeniørmæssigt og klinisk perspektiv

Undervisningsform

Studenterstyret projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling af patientdata og –information
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProcessing Patient Data and -Information
ModulkodeSTIST18B5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (sundhedsteknologi)
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet