Eksperimentel udvikling af klinisk viden

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at alle moduler på 1. semester er gennemført.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om forskningsarbejde i laboratorier
 • Kan beskrive og reflektere over projektarbejdets videnskabsteoretiske grundlag
 • Kan forklare hvad der karakteriserer et godt forskningsdesign

Færdigheder

 • Kan argumentere for relevansen af en konkret problemstilling på baggrund af et systematisk review af den videnskabelige litteratur
 • Kan tilrettelægge og dokumentere relevant litteratursøgning som grundlag for arbejdet med projektets problemstilling
 • Kan udvælge og diskutere projektarbejdets metoder i forhold til den konkrete problemstilling
 • Kan designe og anvende en protokol til udførelse af videnskabelige undersøgelser
 • Kan opsamle, kvantificere og præsentere relevante data
 • Kan anvende statiske metoder til behandling af projektarbejdets resultater
 • Kan dokumentere en videnskabelig undersøgelse

Kompetencer

 • Kan diskutere validiteten af de resultater der er opnået i projektarbejdet
 • Kan evaluere det anvendte forskningsdesign
 • Kan vurdere den anvendte protokol baseret på faglige overvejelser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel udvikling af klinisk viden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Development of Clinical Knowledge
ModulkodeSTIKVT16K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i klinisk videnskab og teknologi
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet