Præstation og træningsprogrammer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende med udgangspunkt i teorier eller teoretiske modeller forankret i relevant litteratur på højt internationalt niveau kunne diskutere og vurdere eksempler på idrætsfaglige træningsprogrammer. Eksemplerne de studerende arbejder med kan enten have form af casestudier, felttest eller laboratorieforsøg.

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for hvordan analyse af fysiske arbejdskrav til udvalgte idrætsdiscipliner eller motionsaktiviteter kan gennemføres
  • Kan forklare hvorledes udvalgte tests og målemetoder kan bruges til at evaluere specifikke aspekter af et individs fysiske kapacitet
  • Kan forklare hvorledes disciplinspecifikke træningsprogrammer og andre interventioner baseret på arbejdskrav og kapacitetskrav, kan forbedre fysisk præstationsevne
  • Forstår videnskabelige kommunikationsprocesser relateret til konferencepræsentationer og publicering af videnskabeligt materiale i peer-reviewede tidsskrifter

Færdigheder

  • Kan analysere fysiske arbejds- og kapacitetskrav til udvalgte idræts- og motionsaktivitet baseret på basal biomekanisk viden og den nyeste arbejds- og træningsfysiologiske viden
  • Kan udføre laboratorie- og/eller felttests af udvalgte variable med relevans for arbejdskravs- og kapacitetsanalyse (eller interventioner)
  • Kan formidle projektarbejdets resultater i form af et abstract, en artikel og en poster i henhold til anerkendt videnskabelig praksis
  • Kan strukturere en mundtlig præsentation af et videnskabeligt arbejde
  • Kan strukturere dokumentation af forsøg i henhold til videnskabelig praksis
  • Kan identificere og formulere en problemstilling, der kan belyses med metoder, som anvendes inden for idrætsvidenskaben
  • Kan identificere parametre med betydning for etablering af et fællesskab med fokus på faglig udvikling inden for det idrætsvidenskabelig område

Kompetencer

  • Kan på et videnskabeligt grundlag vurdere sammenhænge mellem fysiske arbejdskrav, fysisk kapacitet og træning samt andre interventioner
  • Kan anvende projektarbejde som studieform inden for det idrætsvidenskabelige område, herunder metoder til planlægning og styring af projektarbejdet
  • Kan inddrage projektgruppens forskellige erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces i et idrætsvidenskabeligt projekt
  • Kan kritisk reflektere over den anvendte litteratur og identificere relevante videre undersøgelser
  • Kan formidle et idrætsvidenskabeligt projektarbejdes baggrund, metoder og resultater på en videnskabelig måde, skriftligt såvel som mundtligt

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPræstation og træningsprogrammer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance and Training
ModulkodeSTIIDR20K1_6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet