Kandidatspeciale (Idrætsvidenskab)

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1., 2. og 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialet er det sidste element i en videnskabelig uddannelse, og de studerende har derved mulighed for at integrere og uddybe tidligere erhvervede kompetencer i form af et selvstændigt videnskabeligt arbejde.

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for international forskningsbaseret viden indenfor et selvvalgt vidensområde relateret til udfoldelse af idræt eller anden form for fysisk aktivitet
  • Kan redegøre for de mest relevante teorier og modeller indenfor det selvvalgte vidensområde

Færdigheder

  • Kan på baggrund af en veldokumenteret problemstilling selvstændigt planlægge og designe en videnskabelig undersøgelse indenfor det valgte vidensområde vha. relevante kvalitative eller kvantitative metoder
  • Kan selvstændigt argumentere for, udvælge og integrere videnskabelige metoder og redskaber til undersøgelse af det eller de valgte vidensområder
  • Kan sammenholde, diskutere og vurdere de i projektarbejdet anvendte videnskabelige teorier og metoder
  • Kan formidle problemer, metoder og resultater indenfor det eller de valgte videnskabelige fagområder på akademisk niveau både mundtligt og skriftligt

Kompetencer

  • Kan identificere videnskabeligt interessante problemstillinger indenfor idræt
  • Kan arbejde med innovativ problemløsning
  • Kan initiere fagligt samarbejde indenfor og på tværs af eget fagområde
  • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale (Idrætsvidenskab)
Prøveform
Mundtlig
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis (Sports Science)
ModulkodeSTIIDR16K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet