Organisering af talentudvikling og sundhedsfremme

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for nationale såvel som internationale historiske perspektiver på såvel talentudvikling som sundhedsfremmende tiltag
 • Kan forklare udvalgte samfundsfaglige teorier og kan relatere dem til en idrætsfaglig kontekst
 • Kan redegøre for organisatoriske sammenhænge og implikationer i forbindelse med sundhedsfremmende tiltag
 • Kan teoretisk redegøre for talentudvikling i forhold til forskellige organisatoriske niveauer
 • Kan forklare forskelle mellem udvikling, selektion og identifikation som tilgange til organisering af ungdomsidræt

Færdigheder

 • Kan analysere og diskutere udvalgte strategier i relation til organisering af enten talentudvikling eller sundhedsfremme
 • Kan diskutere tilsigtede og utilsigtede konsekvenser for aktører i forbindelse med organisering af hhv. talentudvikling og sundhedsfremmende tiltag
 • Kan diskutere samspillet mellem børn og unges roller i organiseret idrætsdeltagelse i forhold til hhv. talentudvikling og sundhedsfremme

Kompetencer

 • Kan selvstændigt forholde sig kritisk til præsenterede teorier og strategier indenfor hhv. talentudvikling og sundhedsfremme
 • Kan på baggrund af præsenterede teorier vurdere nye tiltag rettet mod talentudvikling og/eller sundhedsfremme
 • Kan perspektivere historisk udvikling til nutidige tendenser i talentudvikling og/eller indenfor sundhedsfremmende tiltag

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisering af talentudvikling og sundhedsfremme
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation of Development of Talents and Health promotion
ModulkodeSTIIDR16K2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet