Træning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende teoretisk, empirisk og analytisk fordybe sig i forskellige vidensområder, der er relateret til idrætstræning, talentudvikling eller sundhedsfremmende tiltag.

Projektet kan enten baseres på tværfaglig viden eller funderes i hhv. human- eller naturvidenskab indenfor flere områder.

Projektarbejdet på 2. semester skal være forankret i empirisk arbejde der udføres i laboratorium eller i en konkret kontekst, og diskuteres ift. relevante teorier eller teoretiske  modeller.

Læringsmål

Viden

  • Kan teoretisk redegøre for træning i relation til forskellige kontekster og med forskelligt sigte
  • Kan detaljeret redegøre for kvalitative og/eller kvantitative metoder og deres anvendelse indenfor en given kontekst
  • Kan argumentere for valgte teorier i relation til idrætstræning og enten talentudvikling eller sundhedsfremmende tiltag.

Færdigheder

  • Kan anvende relevante kvalitative og/eller kvantitative metoder til undersøgelser i konkrete kontekster
  • Kan argumentere for hvordan viden indenfor de valgte vidensområder er gensidigt forbundet
  • Kan analysere en given træningsmetode i forhold til de valgte vidensområder
  • Kan diskutere elementer i en træningsmetode/-pas i forhold til enten talentudvikling eller sundhedsfremmende tiltag

Kompetencer

  • Kan forholde sig analyserende og kritisk til samspillet mellem de valgte vidensområder
  • Kan kombinere forskningsbaseret viden indenfor udvalgte vidensområder og på et analytisk grundlag vurdere træning i en given kontekst i relation til enten talentudvikling eller sundhedsfremmende tiltag

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1. semester.

Prøver

Prøvens navnTræning med henblik på talentudvikling eller sundhedsfremme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining in the Light of Talent Development and Health Promotion
ModulkodeSTIIDR16K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet