Fysisk aktivitet: Motion, sport eller idræt?

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende med udgangspunkt i teorier eller teoretiske modeller forankret i relevant litteratur på højt internationalt niveau kunne diskutere og vurdere eksempler på fysisk aktivitet. Eksemplerne de studerende arbejder med kan enten have form af casestudier eller feltobservationer.

Læringsmål

Viden

 • Kan generelt redegøre for de kontekster, hvori fysisk aktivitet foregår samt den kulturelle sammenhæng som fysisk aktivitet indgår i
 • Kan redegøre for lærings- og/eller motivationsteorier der er anvendelige i givne sammenhænge
 • Kan teoretisk redegøre for sammenhæng mellem fysisk aktivitet, motivation og/ eller læring i en konkret kontekst
 • Kan redegøre for videnskabelige kommunikationsprocesser relateret til konferencepræstationer og publicering af videnskabeligt materiale i peer-reviewede tidsskrifter
 • Kan redegøre for kvalitative metoder, deres brug og deres begrænsninger

Færdigheder

 • Kan analysere og/eller udforme forløb, hvori fysisk aktivitet indgår som en væsentlig del i form af motion, sport eller idræt
 • Kan analysere kulturelle aspekter i en kontekst hvori fysisk aktivitet indgår
 • Kan argumentere for hvilke konsekvenser en given fysisk aktivitet har for individers eller gruppers motivation og/eller læring
 • Kan formidle projektarbejdets resultater i form af et abstract, en artikel og en poster i henhold til anerkendt videnskabelig praksis
 • Kan strukturere en mundtlig præsentation af et videnskabeligt arbejde
 • Kan strukturere dokumentation af forsøg i henhold til videnskabelig praksis

Kompetencer

 • Kan udvælge, anvende og forholde sig kritisk til relevante teoretiske modeller der kan belyse sammenhæng mellem motivation, læring og fysisk aktivitet
 • Kan forholde sig kritisk til metodevalget i projektarbejdet
 • Kan kritisk reflektere over den videnskabelige formidling af eget projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysisk aktivitet: Motion, sport eller idræt?
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Activity: Exercise, Sport or Physical Education?
ModulkodeSTIIDR16K1_7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet