Motivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal lære at arbejde tværvidenskabeligt med udgangspunkt i et antal cases, de bliver præsenteret for. De enkelte cases præsenteres fra både fra en humanvidenskabelig og en naturvidenskabelig synsvinkel.

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for forskellige gruppers forudsætninger, behov og handlemuligheder i relation til fysisk træning
  • Kan redegøre for forskellige teorier, der anskuer læring i krydsfeltet mellem det kropslige og det kognitive
  • Kan forklare samspillet mellem fysisk træning, læring og motivation

Færdigheder

  • Kan analysere og argumentere for samspillet mellem fysisk træning, læring og motivation med henblik på rådgivning af grupper eller personer med særlige forudsætninger og behov
  • Kan foretage en behovsanalyse for grupper eller individer med særlige forudsætninger med henblik på at sammensætte træningsforløb der understøtter gruppens psykiske velvære

Kompetencer

  • Kan perspektivere en given problemstilling ud fra forskellige videnskabelige synsvinkler
  • Kan på et videnskabeligt grundlag vurdere et træningsforløb til grupper og individer med særlige forudsætninger i relation til motivation og læring

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMotivation, læring og fysisk træning for grupper med særlige forudsætninger og behov
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMotivation, Learning and Physical Training for Groups with Special Conditions
ModulkodeSTIIDR16K1_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet