Bachelorprojekt (Den videnskabelige undersøgelse)

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og
projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have viden om:

  • Har viden om idrætsvidenskabelige problemstillinger i kendte og/eller nye kontekster, der er relevant for arbejdsmarkedet og/eller en videre videnskabelig uddannelse.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

  • Kan analysere idrætsvidenskabelige problemstillinger
  • Kan anvende anerkendte metoder til registrering og måling af idræts-/arbejdsrelateret fysisk aktivitet.
  • Kan anvende anerkendte videnskabelige metoder i forbindelse med indsamling og behandling af idrætsrelevante data.
  • Kan analysere indsamlede data og afrapportere relevante resultater.
  • Kan syntetisere og vurdere indsamlede data i en idrætsvidenskabelig sammenhæng.

Kompetencer

De studerende skal kunne:

  • Kan anvende tilegnet videnskabelig viden og færdigheder i kendte og nye kontekster
  • Kan indgå i samarbejdsrelationer omkring analyse, syntese og vurdering af idrætsvidenskabelige problemstillinger.
  • Kan tage ansvar for egen læring og selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til en idrætsvidenskabelig problemstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Den videnskabelige undersøgelse)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (The Scientific Study)
ModulkodeSTIIDR16B6_4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet