Undersøgelse og differentiel diagnostik

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger er viden opnået i modulerne Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest og Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om både virtuelle og konventionelle metoder til formidling af undersøgelsesfund til andre fagfæller
 • Har viden om både virtuelle og konventionelle metoder til organisering af gruppearbejde
 • Kan forklare, hvordan man på videnskabeligt grundlag undersøger patienten med smerter eller funktionsproblemer relateret til ekstremiteterne og kan på baggrund af disse fund stille en diagnose og gøre sig differentiel-diagnostiske overvejelser
 • Kan forklare, hvordan verbal og non-verbal kommunikation kan have indflydelse på det kliniske forløb
 • Kan gøre rede for relevante ikke-farmakologiske interventioner samt hvilke tværfaglige tiltag, der er indikation for et behandlingsforløb

Færdigheder

 • Kan identificere og formulere en sundhedsfaglig problemstilling relateret til muskuloskeletal fysioterapi
 • Kan indarbejde den identificerede problemstilling i arbejdet med konkrete patientforløb i et projekt 
 • Kan begrunde planlægningen og organiseringen af et komplekst projektforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi
 • Kan tilrettelægge vidensdeling med medstuderende
 • Kan ræsonnere over undersøgelsesfund, diagnose og differentieldiagnostik
 • Kan vurdere, diskutere og kommunikere med patienten om det forventede forløb (prognose), risici, mulige positive effekter af et forløb samt hvilke tværfaglige tiltag, der kunne være relevante
 • Kan reflektere over enten den telemedicinske eller fysiske kommunikation med patienten og hvordan dette kan påvirke det forventede forløb
 • Kan planlægge et forløb bestående af non-farmakologiske interventioner med hensyn til og mulig inddragelse af relevante fagpersoner, som forventes at kunne bidrage til patientforløbet
 • Kan inddrage projektgruppens forskellige faglige erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces

Kompetencer

 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til relevansen og vigtigheden af fund og konklusionerne fra projektarbejdet til den eksisterende viden på området

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelse og differentiel diagnostik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Examination and Differential Diagnosis
ModulkodeSTIFYS21K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet