Behandling og vurdering af behandlingseffekt

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på moduler på uddannelsens 1.-2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om planlægning af et behandlingsforløb og dertil hørende progression af træning og behandling

Færdigheder

 • Kan argumentere for relevansen af en konkret videnskabelig problemstilling vedr. tilrettelæggelse af genoptræningsforløb/behandlingsforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi
 • Kan med udgangspunkt i tilrettelæggelse og evaluering af en række konkrete patientforløb belyse en videnskabelig problemstilling 
 • Kan på videnskabeligt grundlag undersøge patienten og på baggrund af undersøgelsesfund igangsætte et individualiseret behandlingsforløb, som både kan indeholde manuel behandling samt en træningsintervention
 • Kan reflektere over valg af behandling og vise omstillingsparathed, såfremt patienten ikke responderer som forventet
 • Kan anvende et patientspecifikt effektmål til at vurdere effekten af den igangsatte behandling
 • Kan vurdere, diskutere og kommunikere med patienter om det forventede forløb (prognose), risici ved behandling og mulige positive effekter af behandling
 • Tilrettelægge projektgruppens arbejds- og vidensdeling således at parallelle og konkrete patientforløb kan inddrages i gruppens fælles arbejde 

Kompetencer

 • Kan tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer omkring indsamling af klinisk relevant data og formidling af projektresultatet
 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til eget arbejde med patienter

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling og vurdering af behandlingseffekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelAssessment of Treatment Outcomes
ModulkodeSTIFYS20K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet