Fysioterapeuten som primærkontakt

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne på uddannelsens 1.-3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har nyeste og højeste forskningsbaserede viden om, hvordan forskellige biopsyko-sociale faktorer, herunder livsstilsrelaterede, sygdomsrelaterede, arbejdsrelaterede og psykologiske, kan bidrage til patientens symptombillede
 • Har nyeste og højeste forskningsbaserede viden om forskellige diagnoseredskaber, som kan anvendes ved udredning af den komplekse patient
 • Har basal viden om andre fagområders kompetencer til udredning af patienter med muskuloskeletale problemer
 • Kan redegøre for rapportering og formidling af kliniske fund i journalsystemer samt til andre fagfæller og sundhedsprofessioner
 • Kan gøre rede for relevante ikke-farmakologiske interventioner samt hvilke tværfaglige tiltag, der er indikerede under behandlingsforløbet

Færdigheder

 • Kan foreslå relevante undersøgelsesmetoder til videre udredning og differentiel diagnosticering
 • Kan udvælge relevante måleredskåber til vurdering, monitorering og dokumentation af genoptræningseffekten
 • Kan ud fra symptombillede, herunder anamnese og kliniske undersøgelser, designe et individualiseret genoptræningsforløb
 • Kan fortolke og sammenholde resultater fra radiologiske undersøgelser, laboratorieanalyser og kliniske fund
 • Kan formidle kliniske fund til fagfæller, andre sundhedsfaglige personer og ikke-specialister (herunder patienten og pårørende)
 • Kan formidle kliniske fund skriftligt i patientjournal med relevante ICF-koder

Kompetencer

 • Kan undersøge og udrede patienter med komplekse muskuloskeletale problemstillinger og reflektere over forskellige bidragende faktorer
 • Kan selvstændigt iværksætte et tværfagligt samarbejde, når dette er relevant

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysioterapeuten som primærkontakt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Physiotherapist as Primary Contact
ModulkodeSTIFYS18K3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.san. i muskuloskeletal fysioterapi
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet